Programma's basisonderwijs
 
Een eigen idee, fantasie of gevoel vertalen in een echt werkstuk. Oplossingen bedenken als je vastloopt. Trots zijn op wat er uit je handen komt. Respect krijgen voor handwerk en ambacht. Daar draait het om in mijn lessen beeldende vorming.
In mijn programma's 'Boetseren in de klas' en 'Natuurlijk gemaakt' staat het werken vanuit je fantasie en ideeën centraal,
maar ik besteed ook de nodige aandacht aan de techniek.

Programma 'Boetseren in de klas'

Doelgroep
Voor groep 3 t/m 8

Doelen:
• Onderzoeken en ervaren van de verschillende verschijningsvormen van klei
• Ideeën (soms tekeningen) drie dimensionaal vormgeven in klei
• Leren van kleitechnieken
• Gebruiken van kleigereedschap zoals stokjes, rollers, prikker, kleislib

Opzet:
Met de boetseerprogramma’s kan gemakkelijk worden ingesprongen op actuele thema’s binnen de groep of school. Afhankelijk van het thema wordt gewerkt met verschillende klei-technieken zoals werken vanuit een duimpotje, met platen klei, in een mal of boetseren. Klassikale presentaties op het digibord worden gebruikt om de technieken uit te leggen.

Enkele praktijkvoorbeelden en mogelijkheden:
• Kinderen van groep 3 maakten toverballen, Mondriaantegeltjes en fantasiedieren
• Kinderen van groep 4 maakten Romeinse olielampjes van terra-cotta klei
• Kinderen van groep 8 boetseerden maskers
• Meidengroepen (8-12 jaar) gingen aan de slag met het thema ‘tussen twee culturen’
• Als groepswerk werd met jonge kinderen een veel-gezichtenvaas gemaakt en een mega-slak
• Ander groepswerk: kinderen van 6 tot 12 jaar boetseerden vlinders voor de ‘Vlindermuur’

Praktisch:
Afhankelijk van de leergroep duurt een boetseerles een tot anderhalf uur, inclusief klaarzetten en opruimen. In overleg kan een programma worden gemaakt waarbij gedurende een afgebakende periode meerdere lessen achter elkaar worden gepland. Afbakken kan in overleg geregeld worden. Bij de uitvoering is (afhankelijk van de groepsgrootte) naast de leerkracht ook een hulpouder gewenst.

 
Programma 'Natuurlijk gemaakt'

Doelgroep
Midden- en bovenbouw: groep 6 t/m 8

Doelen:
• Onderzoeken van de natuur als bron van (bouw)materialen
• Zoeken en gebruiken van natuurlijke materialen
• Samenwerken in kleine groepjes
• Maken van constructies met takken, gras en touw
• Presentatie van het werkstuk

Opzet:
Kinderen gaan werken met natuurlijke materialen, liefst buiten in het bos of park, maar het kan ook in de klas. We maken kleine of grote dieren, en indien de tijd het toelaat ook een passend nest. We gebruiken de natuurlijke materialen die ter plekke aanwezig zijn, alleen (natuurlijk) touw wordt toegevoegd. Soms is samenwerken in groepjes van twee of drie kinderen nodig om in korte tijd iets (groters) te kunnen bouwen. Of werken we gezamenlijk naar een groepwerk toe. Het programma wordt afgesloten met een presentatie van het gemaakte werkstuk.

Afhankelijk van de locatie van de school wordt een bereikbare en geschikte plek gezocht óf gekozen voor werken in de klas. Het program is onder andere uitgevoerd in het Speelbos in Houten, in het Griftpark en op het erf van boerderijen. Maar Amelisweerd, een stadspark of de schooltuin bieden ook mogelijkheden. Eventueel kunnen wilgentakken van buitenaf worden aangevoerd.

Praktisch:
Het program duurt (exclusief het vervoer vanaf school) minimaal anderhalf uur. Aanwezigheid/inzet van een hulpouder en de leerkracht is gewenst.

Werken op maat

Bovenstaande twee programma's zijn een framework waarbinnen op maat gewerkt kan worden. Het thema van de boetseerlessen kan aansluiten bij lopende projecten op school. En we kunnen één les met natuurlijke materialen in de klas werken, maar ook met meerdere groepen 'de boer op' gaan en toewerken naar een groepswerk. Neem voor de mogelijkheden of een offerte vrijblijvend contact met me op. De afgelopen jaren heb ik voor diverse scholen en opdrachtgevers bovenstaande programma's uitgevoerd.